Wat en voor wie is kinderloosleven.nl

Allereerst welkom op kinderloosleven.nl , het enige platform in Nederland (en België) dat er is voor iedere kinderloze man of vrouw! Of je nu ongewenst of bewust kinderloos bent, jouw leven is heel anders dan dat van de meeste mensen om je heen. Op dit platform vind je (h)erkenning in de vorm van ervaringen en verhalen maar wij helpen je ook op weg naar een vol leven zonder kinderen met blogs, feiten&onderzoeken over kinderloosheid, boeken en natuurlijk specialistische hulp in de vorm van coaches en praktijken gericht op kinderloosheid!

Over ons

Deze site is ontstaan vanuit eigen ervaringen en vooral het gebrek aan informatie en herkenning omtrent dit thema. In 2012 is het platform gelanceerd en inmiddels is het de nr 1 site in Nederland voor kinderlozen en verwelkomen wij gemiddeld 32.750 unieke bezoekers per maand (resultaten tot december 2019). Wij worden op social media veel gedeeld en bereiken dus ook hier een groot publiek die wij op vele manieren helpen met hun kinderloze leven. Diverse media benaderen ons geregeld voor informatie omtrent kinderloosheid en wij werken hier graag aan mee, zo hebben wij al in diverse kranten en magazines in Nederland en buitenland gestaan en zijn wij geïnterviewd voor radio en tv.

- Kinderloosleven.nl helpt je op weg naar een vol leven zonder kinderen –

Over jou

Sinds de start van deze website zijn er veel reacties, verhalen, persoonlijke e-mails en feedback binnengekomen. Hierdoor weten wij nu dat er velen zijn die geworsteld hebben met dit onderwerp. Dat er behoefte is aan een klankbord waarop je gelijkgestemden over het onderwerp kinderloosheid kunt vinden is ook een feit. De site wordt heel veel bekeken maar ook zeer vaak door journalisten gebruikt. Meerdere malen is om onze medewerking bij artikelen gevraagd en om cijfers en andere info over kinderloosheid.